LOGO 1

 

LOGO3

 

LOGO4

C A S I N O B A N K  N E D E R L A N D

Deze website staat te koop !!

bieden per mail : p.bakker@planet.nl

 

DISCLAIMER

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

BAKKER INTERNET EXPLOITATIE, hierna te noemen Bakker, spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin zij als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Bakker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De websites van Bakker bevat de mogelijkheid om zowel door haarzelf ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Zij geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Bakker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De sites van Bakker bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van haar sites liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Bakker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Bakker geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
 

De websites van casino en/of pokerbank hebben ten doel aspirerende en bestaande pokerspelers en ook geïnteresseerden in Casino en Poker spelen informatie te bieden en bij te dragen aan hun spelinzicht. Wij benadrukken daarom het volgende : Op geen enkele wijze willen wij de deelname aan kansspelen anders dan om niet bevorderen. Indien gebruikers van Casino- en/of Pokerbank hier wel toe over gaan is dat een persoonlijke keuze, waarvan, hoewel wij hiervoor begrip kunnen op brengen, ons distantiëren. Voorts accepteert Casino- en/of Pokerbank op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de op haar sites genoemde poker en/of casinosites. Deelnemers dienen tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben.


Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Bakker aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Zij vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Bakker en zij geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de sites van Bakker. Tevens is Bakker niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Bakker ,die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Bakker . in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar de: webmaster

Privacyreglement

Bakker is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van de deelnemers en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bakker houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
Eventueel door u verstrekte gegevens gebruikt Bakker uitsluitend voor intern gebruik. Wij verstrekken deze gegevens onder géén beding aan derden.

Clickgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren bijgehouden. Zoals het IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Bakker haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeur, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede of geen werking voor bepaald actieve gedeelte van deze website.

Websites van derden

Op deze website staan hyperlinks naar andere websites.
Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website worden bezocht.

Vragen?

Voor vragen over dit Privacy reglement en/of de wijze waarop Bakker uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact op nemen met
 redactie pokerbank paginal

Copyrights

Bakker neemt uitdrukkelijk afstand van handelingen die inbreuk maken op auteursrechten en/of naburige rechten van rechthebbenden en hun rechtverkrijgenden. Indien u gebruik maakt van onze website bent u verplicht u te houden aan de geldende wetgeving

Deze disclaimer en privacy zijn van toepassing op alle websites, welke onderdeel uitmaken van en zijn samengesteld onder redactie van Bakker Internetexploitatie

Deze versie is laatstelijk vastgesteld 01-01-2006

 

 

copyright pokerbank 2006-2015

[CASINO] [AMSTERDAMSCASINO] [ZIGIZ SPELLEN] [TANZOO SPELLEN] [TRIPLE FRUIT] [CASINO KAARTSPELLEN] [ROULETTE] [POKER] [CRAPS] [VIDEO SLOTS] [PAI GOW POKER] [OVER ONS] [DISCLAIMER]